SATIŞ PROSESİ VE GÖREV TANIMLARI

OPS PROJE REKLAM’da çalışan her birey işleri yürütürken el yordamıyla hareket etmez ve neyi nasıl yapması gerektiğini bilir. Bununla ilgili önceden planlanmış olan Satış Prosesi ve Görev Tanımlarını detaylı olarak ekiplerle paylaşır. 

Kim, hangi konuda, hangi derecede kime karşı sorumlu, bunun bilinciyle tüm ekibin uyum içerisinde hareket etmesi sağlanır.