SATIŞ EKİBİNİN KURULMASI

Bir projenin pazarlama ve satış sürecinde başarılı olması için çok sayıda farklı konunun kontrol altında tutulması gerekir. Bu da ancak iyi bir ekip organizasyonu ile mümkündür.  OPS PROJE REKLAM, bir projede iki farklı ekiple tüm hizmetlerini organize eder. 

Birinci ekip OPS PROJE REKLAM, Merkez Ekip’tir. Bu kadroda; Pazarlama, Sistem Geliştirme, İK ve Performans Geliştirme gibi birimler bulunur.

OPS PROJE REKLAM Merkez Ekip, konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur ve OPS PROJE REKLAM, Merkez Ofis’te görev yapar.

Projenin satışı süresince uygulanacak kampanyalardan medya planlamasına kadar tüm pazarlama faaliyetleri ile personel seçme – yerleştirme – eğitim – Satış Ekipleri’nin performans değerlendirmeleri gibi tüm süreçler OPS PROJE REKLAM, Merkez Ekip tarafından yürütülür. 

İkinci ekip Satış Ekibi’dir. Ofis Asistanı, Satış Uzmanları, Satış Yönetmeni / Satış Müdürü’nden oluşan Satış Ekibi, projenin bulunduğu lokasyonda kurulan Satış Ofisi’nde görev yapar.

Satış Ekibi, OPS PROJE REKLAM, Merkez Ekip’e bağlı olarak çalışır ve sadece satış aktiviteleriyle ilgilenir.

Satış ekibinin satış prosesi, projenin özelliklerine göre hazırlanır ve satış ekibinde kimin hangi görevleri üstleneceği satış prosesi içinde şekillendirilir.