HEDEF KİTLENİN TANIMLANMASI

Planlanan projenin tüketiciler tarafından nasıl algılanacağı, hedef kitlenin kimlerden oluşacağı ve proje algısı ile hedef kitlenin uyumu ve iletişimi çalışmalarında OPS PROJE REKLAM aktif olarak rol alır

Siz ne söylemek isterseniz isteyin, insanlar algıladıklarıyla hareket etme eğilimindedir. Potansiyel müşterilerin proje algıları son derece önemlidir. Bu nedenle algılamayı etkileyecek her türlü unsurun dikkatlice ve hedef kitleyle uyumlu planlanması OPS PROJE REKLAM tarafından organize edilir. 

Proje kimler için üretilecek? Potansiyel müşteriler kimler? Potansiyel müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyen öğeler neler? 
– Potansiyel müşterilerin değerleri, istekleri ve potansiyel müşterilerin satın alma güçleri ile projenin fiyatları arasındaki uyum…
– Projenin adı, potansiyel müşterilere vaatleri…
– Projenin rakiplerinden farkları ve bu farkların potansiyel müşterilere anlatım şekilleri…