FİYAT TESPİTİ

Şüphesiz ki bir ürünün fiyatı, tüketici kararı üzerindeki en önemli faktörlerden biridir. Doğru fiyatlandırma, proje kârlılığından satış sürecine kadar pek çok unsuru yakından ilgilendirmektedir.

Bir projenin yanlış fiyatlandırılması ise, hem üreticisine hem de proje ile iletişime geçen tüm tüketicilerin algısına ciddi zararlar verecektir. 

OPS PROJE REKLAM, üretilecek projenin hak ettiği fiyatın tespitinde gerçekçi yaklaşımlarda bulunarak projeyi başarı ile fiyatlandırmaktadır.

Projenin satış sürecinde akılcı yaklaşımlarla yapılan fiyat artışları, hem satış sürecine hem de projeden elde edilecek ciroya olumlu bir şekilde yansımaktadır.

Şerefiye farklarından birim metrekare fiyatlandırmasına ve projenin satış süresince yapılan fiyat artışlarına kadar fiyatlandırma ile ilgili tüm aşamalarda gerçekçi bir bakış açısıyla hareket eden OPS PROJE REKLAM, satışın üretim süreci ile paralel bir şekilde ilerlemesine imkân sağlayan çözüm önerileri geliştirmektedir.

Projenin ilk çıkış fiyatlaması ne olmalı? Proje finalinde en son satılan ürünün fiyatlaması ne olmalı? Proje ortalamasında ürün fiyatı ne olmalı? gibi pek çok konuda OPS PROJE REKLAM olarak titiz çalışmalar yürütürüz. Öngörülerimizi, alternatifli fiyat tablolarıyla birlikte müteahhit firmaya sunar ve birlikte gerekli tüm değerlendirmeleri yaparız.